Jogi nyilatkozat

Információk

A Royal Homes & Property Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Royal Homes & Property Kft. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszerről az Royal Homes & Property Kft. munkatársai, megbízottjai adnak tájékoztatást. A Royal Homes & Property Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme

A Royal Homes & Property Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Royal Homes & Property Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Royal Homes & Property Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Ajánlatkérés

Kérdése van? Infoline:

Lakásmutatás előre egyeztetett időpontban.