Nyerj Lakáskultúra előfizetést

A Royal Homes & Property Kft ( 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2. fszt. 9.) továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett, “Nyerj Lakáskultúra előfizetést” (továbbiakban: ”Akció”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) a Pályázatban való részvételével elfogadja.

Az akció 2018. november 7-től 2018. november 14-én 12 óráig tart. Az akcióban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek. Az Akcióból ki vannak zárva a Szervező társaság, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Az akcióban való érvényes részvétel feltétele a ” Nyerj Lakáskultúra előfizetést ” facebook poszthoz hozzászólás.

A szervező az akció lezárulta után, az érvényesen Pályázók között, 2018. november 14-én véletlenszerűen kisorsol 3 darab egy éves Lakáskultúra előfizetést (továbbiakban: „Nyereményt.”). Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok Facebook címére küldött üzenettel, majd visszajelzés hiányában, további 24 órán belül ismételten.

A Nyertes a Nyereményt postacmének megadásával, a következő lapszám kiadásától kapja.

A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre át nem váltható és másra nem ruházható át.

Az akció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló1991.évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért / hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén a regisztráció során rögzített nevüket minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Royal Homes & Property Kft. 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2. fszt. 9. A játékban Szervező a nyertesről nem gyűjt adatot, annak Facebook profilját használja a kiértesítéshez.

Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg weboldalán: www.royalhomes.eu

A Szabályzatra, a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot közzéteszi a www.royalhomes.eu oldalon.